امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت 341 تومانی که تجربه کرد، ۲۵,۵۵۹ (بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه و نه) تومان معامله شد….

امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت 341 تومانی که تجربه کرد، ۲۵,۵۵۹ (بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه و نه) تومان معامله شد.