امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت 359 تومانی که تجربه کرد، ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت 359 تومانی که تجربه کرد، ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان معامله شد.