امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت 507 تومانی که تجربه کرد، ۲۶,۱۹۵ (بیست و شش هزار و یکصد و نود و پنج) تومان معامله شد….

امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت 507 تومانی که تجربه کرد، ۲۶,۱۹۵ (بیست و شش هزار و یکصد و نود و پنج) تومان معامله شد.