امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش یافت و با رشد هزار و 35 تومانی که تجربه کرد، ۲۶,۷۰۲ (بیست و شش هزار و هفتصد و دو) تومان معامله شد….

امروز قیمت دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش یافت و با رشد هزار و 35 تومانی که تجربه کرد، ۲۶,۷۰۲ (بیست و شش هزار و هفتصد و دو) تومان معامله شد.