نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۶۰ (بیست و شش هزار و سیصد و شصت ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۶۰ (بیست و شش هزار و سیصد و شصت ) تومان اعلام شد.