نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۴۷۲ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۴۷۲ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان اعلام شد.