نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۲۹۲ (بیست و هفت هزار و دویست و نود و دو) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۲۹۲ (بیست و هفت هزار و دویست و نود و دو) تومان اعلام شد.