نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۱۷۲ (بیست و هفت هزار و یکصد و هفتاد و دو) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۱۷۲ (بیست و هفت هزار و یکصد و هفتاد و دو) تومان اعلام شد.