نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۷۲ (بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد و دو) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۷۲ (بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد و دو) تومان اعلام شد.