نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۱۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شانزده) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۱۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شانزده) تومان اعلام شد.