نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۲۰۹ (بیست و شش هزار و دویست و نه) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۲۰۹ (بیست و شش هزار و دویست و نه) تومان اعلام شد.