نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۲۹ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و نه) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۲۹ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و نه) تومان اعلام شد.