نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۵۵ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و پنج) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۵۵ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و پنج) تومان اعلام شد.