نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۲۸ (بیست و شش هزار و پانصد و بیست و هشت) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۲۸ (بیست و شش هزار و پانصد و بیست و هشت) تومان اعلام شد.