نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۵۹ (بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه و نه) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۵۹ (بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه و نه) تومان اعلام شد.