نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۳۵۲ (بیست و هفت هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۳۵۲ (بیست و هفت هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان اعلام شد.