نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۲۸۹ (بیست و شش هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۲۸۹ (بیست و شش هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان اعلام شد.