نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۹۶ (بیست و شش هزار و ششصد و نود و شش) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۹۶ (بیست و شش هزار و ششصد و نود و شش) تومان اعلام شد.