نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۹۸ (بیست و شش هزار و سیصد و نود و هشت) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۹۸ (بیست و شش هزار و سیصد و نود و هشت) تومان اعلام شد.