نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۷۶۳ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و سه ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۷۶۳ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و سه ) تومان اعلام شد.