نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۳۵۳ (بیست و هفت هزار و سیصد و پنجاه و سه) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۷,۳۵۳ (بیست و هفت هزار و سیصد و پنجاه و سه) تومان اعلام شد.