نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۷۶۴ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و چهار) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۷۶۴ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و چهار) تومان اعلام شد.