نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۵۹ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و نه ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۵۹ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و نه ) تومان اعلام شد.