نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۹۳ (بیست و شش هزار و سیصد و نود و سه ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۳۹۳ (بیست و شش هزار و سیصد و نود و سه ) تومان اعلام شد.