نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۶۴ (بیست و شش هزار و ششصد و شصت و چهار ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۶۴ (بیست و شش هزار و ششصد و شصت و چهار ) تومان اعلام شد.