نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۲۴ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و چهار) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۶۲۴ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و چهار) تومان اعلام شد.