نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۵۱ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و یک) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۵۱ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه و یک) تومان اعلام شد.