نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۸۸۱ (بیست و شش هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۸۸۱ (بیست و شش هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان اعلام شد.