نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۴۵۷ (بیست و شش هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۴۵۷ (بیست و شش هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ) تومان اعلام شد.