نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش) تومان اعلام شد.

نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش) تومان اعلام شد.