امروز در معاملات قیمت دلار روند نزولی را تجربه کرد و به ۴۳,۱۳۶ (چهل و سه هزار و یکصد و سی و شش) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است….

امروز در معاملات قیمت دلار روند نزولی را تجربه کرد و به ۴۳,۱۳۶ (چهل و سه هزار و یکصد و سی و شش) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.