در معاملات امروز قیمت دلار نسبت به روز پیش روند نزولی را در پیش گرفت و با افت ۰.۱۵ درصدی که داشت، ۳۱,۸۷۰ (سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد….

در معاملات امروز قیمت دلار نسبت به روز پیش روند نزولی را در پیش گرفت و با افت ۰.۱۵ درصدی که داشت، ۳۱,۸۷۰ (سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.