امروز قیمت دلار در جریان معاملات سیر نزولی را در پیش گرفت و با افت ۰.۵۵ درصدی که نسبت به دو روز گذشته تجربه کرد، ۳۰,۴۰۰ (سی هزار و چهارصد ) تومان معامله شد….

امروز قیمت دلار در جریان معاملات سیر نزولی را در پیش گرفت و با افت ۰.۵۵ درصدی که نسبت به دو روز گذشته تجربه کرد، ۳۰,۴۰۰ (سی هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.