امروز در معاملات قیمت دلار نسبت به روز گذشته بالا رفت و با رشد ۲.۲۸ درصدی که تجربه کرد، ۳۰,۵۷۰ (سی هزار و پانصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری و معامله شد….

امروز در معاملات قیمت دلار نسبت به روز گذشته بالا رفت و با رشد ۲.۲۸ درصدی که تجربه کرد، ۳۰,۵۷۰ (سی هزار و پانصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری و معامله شد.