امروز قیمت دلار نسبت به روز پیش روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش ۰.۶۸ درصدی که داشت، ۲۷,۶۴۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و چهل ) تومان نرخ گذاری
و معامله شد….

امروز قیمت دلار نسبت به روز پیش روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش ۰.۶۸ درصدی که داشت، ۲۷,۶۴۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و چهل ) تومان نرخ گذاری و معامله شد.