امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با ۰.۷۱ درصدی که تجربه کرد، ۲۷,۹۰۰ (بیست و هفت هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری و معامله شد.

امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با ۰.۷۱ درصدی که تجربه کرد، ۲۷,۹۰۰ (بیست و هفت هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری و معامله شد.