امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت ۰.۱۴ درصدی که تجربه کرد، ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان خرید و فروش شد.

امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با افت ۰.۱۴ درصدی که تجربه کرد، ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان خرید و فروش شد.