معاملات بازار ارز در حالی پیگیری شد که قیمت دلار 220 تومان کاهش یافت و به ۲۷,۹۵۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه) تومان رسید.

معاملات بازار ارز در حالی پیگیری شد که قیمت دلار 220 تومان کاهش یافت و به ۲۷,۹۵۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه) تومان رسید.