بازار ارز امروز شاهد افزایش 350 تومانی قیمت دلار است که به ۲۸,۱۶۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.

بازار ارز امروز شاهد افزایش 350 تومانی قیمت دلار است که به ۲۸,۱۶۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و شصت ) تومان رسید.