بازار ارز امروز شاهد افزایش 170 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۷۹۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید.

بازار ارز امروز شاهد افزایش 170 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۷۹۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید.