قیمت دلار امروز با کاهش 70 تومانی همراه شد و به ۲۷,۷۵۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار امروز با کاهش 70 تومانی همراه شد و به ۲۷,۷۵۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.