بازار آزاد امروز شاهد رشد 60 تومانی قیمت دلار است که ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

بازار آزاد امروز شاهد رشد 60 تومانی قیمت دلار است که ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.