امروز قیمت دلار 30 تومان افت داشت و در بازار آزاد ۲۸,۱۳۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی ) تومان معامله شد.

امروز قیمت دلار 30 تومان افت داشت و در بازار آزاد ۲۸,۱۳۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی ) تومان معامله شد.