امروز قیمت دلار در بازار آزاد 30 تومان بالا رفت و به ۲۸,۶۶۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و شصت) تومان رسید.

امروز قیمت دلار در بازار آزاد 30 تومان بالا رفت و به ۲۸,۶۶۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و شصت) تومان رسید.