در پایان امروز قیمت دلار در بازار آزاد 300 تومان افزایش یافت و به ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

در پایان امروز قیمت دلار در بازار آزاد 300 تومان افزایش یافت و به ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.