قیمت ها امروز در بازار ارز پایین آمد، قیمت دلار هم 60 تومان کاهش یافت و به ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.

قیمت ها امروز در بازار ارز پایین آمد، قیمت دلار هم 60 تومان کاهش یافت و به ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.