بازار ارز امروز شاهد ریزش 90 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۴۸۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.

بازار ارز امروز شاهد ریزش 90 تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۴۸۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.