امروز قیمت دلار آزاد در معاملات بازار سیر صعودی را تجربه کرده است و به ۵۰,۲۰۰ (پنجاه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است….

امروز قیمت دلار آزاد در معاملات بازار سیر صعودی را تجربه کرده است و به ۵۰,۲۰۰ (پنجاه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.