اقتصادنیوز: در بازار ارز امروز قیمت درهم در مقایسه با روز قبل اندکی افت کرد.

اقتصادنیوز: در بازار ارز امروز قیمت درهم در مقایسه با روز قبل اندکی افت کرد.