اقتصادنیوز: ؛ در بازار ارز امروز قیمت درهم و قیمت دلار متشکل افزایش یافت.

اقتصادنیوز: ؛ در بازار ارز امروز قیمت درهم و قیمت دلار متشکل افزایش یافت.